Renungan Harian Katolik Rabu 29 Januari 2020

749 views

Renungan Harian Katolik Berdasarkan Kalender Liturgi Rabu 29 Januari 2020
Warna Liturgi: Hijau

Bacaan I   2Sam 7:4-17
Waktu itu Raja Daud ingin mendirikan rumah bagi Tuhan.  Maka datanglah sabda Tuhan kepada Natan, demikian:  “Pergilah, katakanlah kepada hamba-Ku Daud:  Beginilah firman Tuhan:  Masakan engkau yang mendirikan rumah bagi-Ku?   Tidak pernah Aku diam dalam rumah  sejak Aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini, tetapi Aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman.  Selama Aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah kepada salah seorang hakim orang Israel,  yang Kuperintahkan menggembalakan umat-Ku,
Aku bersabda:  Mengapa kamu tidak mendirikan bagi-Ku rumah dari kayu aras?  Oleh sebab itu, katakanlah begini kepada hamba-Ku Daud:
Beginilah sabda Tuhan semesta alam:  Akulah yang mengambil engkau dari padang, ketika menggiring kambing domba!  Engkau Kuambil untuk Kujadikan raja atas umat-Ku Israel.  Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kaujalani,  dan telah melenyapkan segala musuhmu dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi.  Aku menentukan tempat bagi umat-Ku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri  dengan tidak lagi dikejutkan atau pun ditindas  oleh orang-orang lalim seperti dahulu,  sejak Aku mengangkat hakim-hakim atas umat-Ku Israel.  Aku mengaruniakan keamanan kepadamu  terhadap semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu: Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu.  Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian  bersama dengan nenek moyangmu, maka Aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian,  anak kandungmu, dan Aku akan mengokohkan kerajaannya.  Dialah yang akan mendirikan rumah bagi nama-Ku  dan Aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya.  Aku akan menjadi Bapanya, dan ia akan menjadi Putra-Ku.  Apabila ia melakukan kesalahan, maka Aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang  dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia.  Tetapi kasih setia-Ku tidak akan hilang dari padanya, seperti yang Kuhilangkan dari pada Saul, yang telah Kujauhkan dari hadapanmu.  Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapan-Ku,  takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya.”  Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini  Natan berbicara kepada Daud.
Demikianlah sabda Tuhan.

Mazmur Tanggapan  Mzm 89:4-5.27-28.29-30
Bagi dia Aku akan memelihara kasih setia-Ku  untuk selama-lamanya.
*Engkau berkata,  “Telah Kuikat perjanjian dengan orang pilihan-Ku,
Aku hendak bersumpah kepada Daud, hamba-Ku:  Aku hendak menegakkan anak cucumu untuk selama-lamanya  dan membangun takhtamu turun-temurun.”
*Dia pun akan berseru kepada-Ku, “Bapakulah Engkau,  Allahku dan gunung batu keselamatanku.”  Aku pun akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang tertinggi di antara raja-raja bumi.
*Untuk selama-lamanya  Aku akan memelihara kasih setia-Ku bagi dia,
dan perjanjian-Ku dengannya akan Kupegang teguh. Aku akan menjamin kelestarian anak cucunya sepanjang masa, dan takhtanya seumur langit.

Bacaan Injil  Mrk 4:1-20
Pada suatu hari Yesus mengajar di tepi danau Galilea.  Maka datanglah orang yang sangat besar jumlahnya  mengerumuni Dia,  sehingga Ia terpaksa naik ke sebuah perahu yang sedang berlabuh,  lalu duduk di situ, sedangkan semua orang banyak itu ada di darat, di tepi danau itu.  Dan Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka  dalam bentuk perumpamaan.  Dalam ajaran-Nya itu Yesus berkata kepada mereka:
“Dengarlah! Ada seorang penabur keluar untuk menabur.  Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan,  lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu,  yang tidak banyak tanahnya,  lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis.  Tetapi sesudah matahari terbit,  layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar.   Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri,  lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga benih itu tidak berbuah.  Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu tumbuh dengan subur dan berbuah,  hasilnya ada yang tiga puluh kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, ada yang seratus kali lipat.” Dan Yesus bersabda lagi,  “Siapa mempunyai telinga untuk mendengar,
hendaklah ia mendengar!”  Ketika Yesus sendirian, pengikut-pengikut-Nya dan kedua belas murid  menanyakan arti perumpamaan itu.  Jawab-Nya, “Kepadamu telah diberikan rahasia Kerajaan Allah,  tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan, supaya: Sekalipun melihat, mereka tidak menangkap,  sekalipun mendengar, mereka tidak mengerti,  biar mereka jangan berbalik dan mendapat ampun.”  Lalu Yesus berkata kepada mereka, “Tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini?  Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami
semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menaburkan sabda. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat sabda itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar sabda,  lalu datanglah Iblis dan mengambil sabda yang baru ditaburkan di dalam mereka.  Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu,  ialah orang-orang yang mendengar sabda itu dan segera menerimanya dengan gembira,  tetapi sabda itu tidak berakar dan tahan sebentar saja.  Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan  karena sabda itu, mereka segera murtad.  Dan yang lain, yang ditaburkan di tengah semak duri,  ialah yang mendengar sabda itu, tetapi sabda itu lalu dihimpit oleh kekuatiran dunia, tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain  sehingga sabda itu tidak berbuah.
Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik,  ialah orang yang mendengar dan menyambut sabda itu lalu berbuah, ada yang tiga puluh kali lipat, ada yang enam puluh kali lipat, dan ada yang seratus kali lipat.”
Demikianlah Injil Tuhan.

Renungan.

Ternyata tidak semua benih Sabda Tuhan yang ditaburkan dalam hati manusia itu tumbuh dan berbuah. Alasannya manusia tidak sungguh sungguh membuka hati, mendengarkan dan melaksanakan Sabda Tuhan itu.  Ada yang hanya sekedar mendengar Sabda Tuhan tetapi tidak merenungkan dan  melaksanakannya. Ada yang mendengarkan Sabda Tuhan dan merenungkannya tetapi tidak menghidupi dan melaksanakannya. Ada yang mendengarkan Sabda Tuhan merenungkan dan berusaha melaksanakannya namun hatinya dipenuhi dengan iri hati, kebencian, keserakahan, kesombongan, kemabukan, percabulan dan sebagainya, sehingga Sabda Tuhan  tidak bisa bertumbuh, berkembang dan berbuah melimpah. Tetapi ada juga yang mendengarkan Sabda Tuhan, merenungkannya dengan sungguh sungguh dan setia sehingga menghasilkan buah buah kebaikan yang berlimpah.

Kuncinya mau mempraktekkan lima M, apa itu?

Pertama,  Menerima Sabda Tuhan  (bdk. Yak 1:21) Dengan menerima dan membuka diri terhadap Sabda Tuhan ,  orang dapat dengan mudah dibentuk oleh Tuhan.

Kedua, Meneliti Sabda Tuhan (bdk. Yak 1:25). Maksudnya, kita membaca Sabda Tuhan dan merenungkannya dengan teliti dan serius  sampai kita menemukan kedalamannya. Seperti sebuah akar pohon yang terus merambat kebawah tanah sampai menemukan sumber air.

Ketiga, Melakukan Sabda Tuhan (bdk. Yak 1:25) Untuk berakar dan bertumbuh dalam iman, maka melakukan Sabda Tuhan adalah syarat utama,  Banyak orang hanya membaca Sabda Tuhan tetapi tidak melakukannya sehingga mereka tidak mengalami perubahan dalam hidupnya. Lakukan Sabda Tuhan terus  menerus sampai menjadi kebiasaan.

Keempat, Membuang segala semak berduri dan batu batu kelemahan, Kemudian kita memupuknya  dan menyirami Sabda Tuhan secara teratur melalui perayaan Ekaristi, pembacaan Kitab Suci, renungan, doa,  meditasi setiap hari.

Kelima, Membagikan Sabda Tuhan (bdk. Yak 1:26). Kita akan makin berakar didalam Sabda Tuhan kalau apa yang kita alami, kita bagikan sebagai berkat bagi sesama disekitar kita.

Butir permenungan,

Marilah kita berusaha melakukan 5M ini dengan setia setiap hari, maka anda akan mengalami perubahan dalam hidup anda. Anda akan menyaksikan kebenaran, kekuatan, dan buah buah Sabda Tuhan yang melimpah.

Doa.

Ya Bapa yang mahabaik, berilah kesadaran umat-Mu untuk menerima (membaca / mendengarkan), merenungkan, melaksanakan  dan membagikan Sabda-Mu agar Sabda-Mu berbuah yang melimpah bagi kami umat-Mu. Amin.

Untuk selama-lamanya  Aku akan memelihara kasih setia-Ku bagi dia,  dan perjanjian-Ku dengannya akan Kupegang teguh. Aku akan menjamin kelestarian anak cucunya sepanjang masa, dan takhtanya seumur langit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *